Tarieven

Wat fysiotherapie, oefentherapie u kost hangt grotendeels af van de manier waarop u verzekerd bent. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie, oefentherapie beperkt vergoed. Veel mensen hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie, oefentherapie. Deze aanvullende verzekering is echter vrijwel altijd beperkt in aantal behandelingen of een maximum bedrag.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Neem voor de duidelijkheid altijd contact op met uw eigen verzekeraar om te weten of en hoeveel u vergoed krijgt.

Aanvullende verzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft, dan krijgt u na behandeling geen factuur. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten aan de praktijk. Er zit vrijwel altijd een maximum aan de vergoeding in geld of maximaal aantal behandelingen. Gaat u over uw maximum heen, dan krijgt u vanaf dat moment een particuliere nota met onderstaande tarieven. Deze moet u rechtsstreeks aan ons voldoen.

Geen aanvullende verzekering

Heeft u geen aanvullende verzekering, dan zult u in de meeste gevallen de kosten zelf moeten betalen.
Bij onze praktijk gelden de volgende tarieven indien u geen (beperkte) aanvullende verzekering hebt.

PRIJSLIJST FYSIOTHERAPIE 2023
Code Prestatiebeschrijving Prijs
1000 Zitting € 38,00
1001 Zitting inclusief toeslag aan huis € 52,00
1002 Zitting inclusief inrichting toeslag € 47,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64,00
1750 Zitting psychosomatische fysiotherapie € 52,00
1751 Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis € 59,00
1752 Zitting psychosomatische fysiotherapie inrichting € 53,00
1850 Screening (DTF) € 20,00
1860 Intake en onderzoek na screening (DTF) € 38,00
1864 Screening en intake € 52,00
1870 Eerste behandeling met verwijzing € 52,00
1871 Eerste behandeling met verwijzing aan huis € 64,00
1901 Fysiotherapeutisch verslag € 74,00
1960 Niet nagekomen afspraak € 28,50

 

PRIJSLIJST OEFENTHERAPIE 2021
Code Prestatiebeschrijving Prijs
2000 Zitting € 38,00
2001 Zitting inclusief toeslag aan huis € 52,00
2002 Zitting inclusief inrichting toeslag € 47,00
2200 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 64,00
2600 Zitting psychosomatische oefentherapie € 52,00
2601 Zitting psychosomatische oefentherapie aan huis € 59,00
2602 Zitting psychosomatische oefentherapie inrichting € 53,00
2400 Screening (DTO) € 20,00
2401 Intake en onderzoek na screening (DTO) € 38,00
2412 Screening en intake € 52,00
2408 Eerste behandeling met verwijzing € 52,00
2409 Eerste behandeling met verwijzing aan huis € 64,00
1960 Niet nagekomen afspraak € 28,50

 

 

Noot 1:

Deze tarieven gelden voor verzekerden waarbij de verzekeraar geen
overeenkomst met ons heeft afgesloten, danwel u bent niet volledig
aanvullend verzekerd.
Noot 2:
Voor alle overige patienten wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd,
tegen het door hen vastgestelde tarief.

Let op:

deze tarieven gelden voor verzekerden die niet (volledig) aanvullend verzekerd zijn, dan wel een zorgverzekering hebben waar wij geen contract mee hebben.

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht, indien de afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) telefonisch is afgezegd.

Bankrekeningnummer: NL50 ABNA 0480 5802 43