Fysiotherapie en Oefentherapie Vial-Tolboom cs – Praktijk voor Fysiotherapie en Oefentherapie in Soest

Graag vertellen wij, Gerda Vial-Tolboom, Tineke Voorthuis en Jannette Dallinga, iets over onze praktijk voor Fysiotherapie en Oefentherapie en hoe wij werken. Want voor het aanslaan van een behandeling is het van belang dat u bij een zorgverlener terecht komt die bij u past.

Onze cliënten

Van jong tot oud komen mensen met allerlei soorten klachten bij ons of, indien nodig wij bij hen. Bij de een ligt er een lichamelijk probleem aan ten grondslag, bij de ander een psychisch probleem en bij weer anderen gaat het om een combinatie van beide. Samen met de cliënt zoeken wij naar fysieke en/of psychische achtergronden van de klacht.

Samenwerking

Een goede communicatie en regelmatig overleg met onze verwijzers is van groot belang. Wij werken samen met o.a. collega-fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen, POH’s, psychologen, longartsen, praktijkverpleegkundigen astma en COPD, arbo- en bedrijfsartsen en organisaties als maatschappelijk werk en Merem longrevalidatie.

De praktijk voor Fysiotherapie en Oefentherapie 

  • Is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en opgenomen in het centrale kwaliteitsregister hiervan;
  • Is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) en opgenomen in het centraal kwaliteitsregister hiervan;
  • Is opgenomen in Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-registratie.
  • In 2017 “PLUS” keurmerk van KNGF behaald.
  • Is aangesloten bij Chronisch ZorgNet
  • Is aangesloten bij Netwerk Psychosomatiek Nederland   NPSN
  • Is aangesloten bij VvOCM ( vereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
  • Is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn: https://www.netwerkchronischepijn.nl
  • Is aangesloten bij Slaapoefentherapie

Individueel behandelplan

Iedere cliënt krijgt een individueel behandelplan. Wij geloven erin dat alleen maatwerk kan leiden tot een effectieve begeleiding. Samen met de cliënt werken wij aan bestaande klachten, waarbij wij willen voorkomen dat deze later terugkomen. Meestal werpt een behandeling meer vruchten af naarmate een cliënt zich actiever opstelt. Daarom stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van klachten.