Nieuws tav Coronavirus, maandag 23 maart 2020

Geachte heer en/of mevrouw, 

Graag willen wij u zo goed mogelijk blijven helpen, juist ook in deze periode zien we hier het belang van in. Landelijk zijn er maatregelen ingesteld om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zodoende willen ook wij u graag informeren over de maatregelen die wij in onze praktijk treffen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD en KNGF.

In beginsel wordt er niet meer behandeld in de praktijk of aan huis. Behandeling op afstand (per telefoon, facetime of mail) is toegestaan en wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Noodzakelijke behandeling in de praktijk/aan huis is alleen toegestaan na nieuwe verwijzing van een arts.

Heeft u klachten, of denkt u deze te hebben, die mogelijk op een besmetting van het Coronavirus wijzen? (Zie voor symptomen de RIVM website)

Wat doen wij vanuit onze praktijk? 

 • Onze praktijk wordt, net als altijd, zorgvuldig en professioneel gereinigd;
 • Contactoppervlakken worden extra vaak schoongemaakt;
 • Uw therapeut ziet toe op de hygiëne van de behandelbank en apparatuur;
 • In de oefenzaal wordt alleen individueel geoefend;
 • Was de handen na contact met desinfecterende zeep of gel;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg;
 • Schud tijdelijk geen handen om eventuele verspreiding te voorkomen. 

  Het positieve is dat we nog aan het werk zijn en er alles aan doen om de noodzakelijke behandelingen voort te zetten. Als er nieuwe richtlijnen zijn vanuit het RIVM of onze beroepsgroep brengen we u uiteraard weer op de hoogte.

  Met vriendelijke groet,

  Nettie de Vries, Jannette Dallinga en Gerda Vial.

  Fysiotherapie Vial-Tolboom cs – Praktijk voor Fysiotherapie in Soest

  Graag vertellen wij, Gerda Vial-Tolboom, Nettie de Vries-Vroom en Jannette Dallinga, iets over onze praktijk voor Fysiotherapie en hoe wij werken.

  Want voor het aanslaan van een behandeling is het van belang dat u bij een zorgverlener terecht komt die bij u past.

  Onze cliënten

  Van jong tot oud komen mensen met allerlei soorten klachten bij ons of, indien nodig wij bij hen. Bij de een ligt er een lichamelijk probleem aan ten grondslag, bij de ander een psychisch probleem en bij weer anderen gaat het om een combinatie van beide. Samen met de cliënt zoeken wij naar fysieke en/of psychische achtergronden van de klacht.

  Samenwerking

  Een goede communicatie en regelmatig overleg met onze verwijzers is van groot belang. Wij werken samen met o.a. collega-fysiotherapeuten, huisartsen, POH’s, psychologen, longartsen, praktijkverpleegkundigen astma en COPD, arbo- en bedrijfsartsen en organisaties als maatschappelijk werk en astmacentrum Heidenheuvel.

  De praktijk voor Fysiotherapie

  • Is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en opgenomen in het centrale kwaliteitsregister hiervan;
  • Is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) en opgenomen in het centraal kwaliteitsregister hiervan;
  • Is opgenomen in Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-registratie.
  • In 2017 “PLUS” keurmerk van KNGF behaald.

  Individueel behandelplan

  Iedere cliënt krijgt een individueel behandelplan. Wij geloven erin dat alleen maatwerk kan leiden tot een effectieve begeleiding. Samen met de cliënt werken wij aan bestaande klachten, waarbij wij willen voorkomen dat deze later terugkomen. Meestal werpt een behandeling meer vruchten af naarmate een cliënt zich actiever opstelt. Daarom stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van klachten.