Aanmelden

Behandeling gebeurt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer 035 60 19 222. Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing van een arts nodig voor de fysio- of oefentherapeut. Deze vorm van inschakeling  wordt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) genoemd. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut/oefentherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit om vast te stellen of u behandeld kunt worden. Zo niet dan kunt u bijvoorbeeld verwezen worden naar de huisarts of specialist.

Eerste afspraak

De eerste afspraak (intake) bestaat uit een vraaggesprek en we voeren een onderzoek uit. Als u de intake-vragenlijst uitprint en ingevuld meeneemt, kunnen we meer tijd aan uw klacht(en) besteden. Aan de hand van de diagnose worden met u behandeldoelen bepaald en een behandelplan opgesteld. Na afloop van de behandeling (of zonodig tussentijds) vindt evaluatie en verslaglegging naar huisarts of specialist plaats. Wilt u voor de eerste afspraak meenemen:

  • verzekeringsgegevens
  • geldig identiteitsbewijs
  • eventuele verwijzing van uw arts
  • graag de ingevulde intake-vragenlijst

Wij verzoeken u voor uw eerste afspraak onze algemene voorwaarden door te lezen.

Vragenlijsten

Er zijn vragenlijsten ontwikkeld om te helpen beschrijven en uit te drukken welke klachten u heeft en de ernst ervan. Wij kunnen u adviseren om een op u van toepassing zijnde vragenlijst uit te printen en ingevuld mee te nemen naar de eerste of volgende afspraak. Zo kunnen we meer tijd besteden aan de daadwerkelijke behandeling.