Indicaties

Klachten top 3

Klachten bij bewegen

Hiermee bedoelen wij klachten van bijvoorbeeld spieren, gewrichten en/of klachten die voortkomen uit de lichaamshouding. Wij passen de richtlijnen toe van de beroepsorganisatie KNGF. We geven oa. uitleg over de klacht, massage en mobilisatietechnieken en oefentherapie. De cliënt krijgt huiswerk mee. De een is op deze manier snel van zijn klachten af. De ander heeft soms wat extra begeleiding nodig.

Indien gewenst kunnen wij uw fitheid meten middels een fysiofitheidsscan en aan de hand daarvan een trainingsadvies op maat geven.

Spanningsklachten die individueel worden aangepakt

Stress en spanning kunnen leiden tot allerlei lichamelijke en geestelijke klachten, zoals rsi, burn out, hyperventilatie, paniekaanvallen en slecht slapen. Met de cliënt zoeken wij naar achterliggende oorzaken. Uitgelegd wordt hoe het lichaam reageert op stress. Vaak maken ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen deel uit van het behandelplan. Na verloop van tijd wordt bekeken of en hoe de cliënt langzaam maar zeker iets meer kan worden belast. Het is immers de bedoeling dat hij of zij weer optimaal gaat deelnemen aan het dagelijkse leven. Soms is hulp vanuit meerdere medische disciplines gewenst.

Wij zijn aangesloten bij  de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek. Zie hier hun website: www.psychosomatischefysiotherapie.nl

Spanningsklachten groepsgewijs

Training ‘Stilstaan in drukte, ontspanning kun je leren’

In samenwerking met maatschappelijk werk geven wij tweemaal per jaar de groepstrainingomgaan met spanningsklachten. Het gaat om acht bijeenkomsten met ongeveer acht personen. Omdat alle deelnemers met spanningsklachten kampen, kan het uitwisselen van ervaringen leiden tot steun, inzicht en acceptatie. De maatschappelijk werker gaat in op de achtergronden van spanningen en de fysiotherapeut legt uit hoe het lichaam reageert op stress. De deelnemers leren hoe zij zich kunnen ontspannen.

Folder: Stilstaan in drukte

Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus Stilstaan in drukte

Training Mindfulness

Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment

Het kan je helpen:
– Niet alleen te luisteren naar je hoofd, maar ook naar je gevoel
– Je verstand “wijs” te gebruiken, en je niet door je verstand op een verkeerd spoor te laten brengen
– Om te gaan met lastige emoties op een meer efficiënte eenvoudiger manier
– Stapje voor stapje te accepteren wat niet te veranderen is, los te laten wat je achter je moet laten.
Hierdoor kun je je beter concentreren en wordt het rustiger in je hoofd.
Wat: Series van 6 bijeenkomsten
Aanleren mindfull, aandachtig te zijn in rust en in beweging middels liggende, zittende en staande oefeningen.

Cursus beter slapen

Voldoende slapen is belangrijk om je vitaal te voelen. Tijdens de slaap vinden er herstelprocessen plaats van het lichaam en de geest. O.a. is er een verhoogde concentratie van groeihormoon en informatie wordt uit het korte geheugen overgezet naar het langere geheugen.Gaat het slapen minder goed dan kan onze training u helpen met het ontwikkelen van een gezonder slaappatroon.
Wat: series van 6 bijeenkomsten
Maken van een slaapanalyse door middel van een slaapdagboek, vragenlijsten of slaapanalyse app.
Informatie omtrent slapen, tips
Aanleren van ontspanningsoefeningen

Astma en COPD

Ademhalingsklachten kunnen worden veroorzaakt door longaandoeningen als astma en COPD. Ook kan het zijn dat iemand niet efficiënt ademt. In onze praktijk zien wij mensen die snel benauwd worden bij inspanning, evenals mensen die permanent zuurstof toegediend krijgen.

Bent u minder mobiel op dit moment dan kan de fysiotherapeut bij u thuis komen. U kunt leren middels eenvoudige ademoefeningen de adem efficiënter te benutten. Verder kunt u spierversterkende oefeningen krijgen om te zorgen dat uw spieren de zuurstof beter benutten. Hierdoor kunt u zich gemakkelijker bewegen in uw dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan meer lucht bij lopen, praten en aankleden.

Als dat nodig is helpen wij u bij het verbeteren van het inhaleren van uw medicijnen. Wij kunnen u trainen in het mobiliseren van sputum en in hoesttechnieken (FET). Het gaat er altijd om uw lichamelijke conditie te behouden en te verbeteren. Als u dat wilt is er de mogelijkheid om te komen oefenen in de oefenzaal, lopen, roeien, fietsen, etc. Ook daar letten wij op een goede ademtechniek.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een beweegprogramma. Dit is een oefenprogramma op maat waarbij u in een groep traint. Wij kunnen u begeleiden naar sporten bij het Longfonds of bij een lokale vereniging.

Vaatklachten, etalagebenen

Looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van een gespecialiseerde oefen- of fysiotherapeut aan de slag gaat. Om de pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof. Bovendien kan een verkeerd looppatroon blessures veroorzaken, waardoor langdurig niet kan worden gelopen. Looptraining onder begeleiding van een oefen- of fysiotherapeut verbetert de looptechniek. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten.

Werkwijze
De oefen- of fysiotherapeut bespreekt uw klachten en met name uw (beperkte) bewegingsmogelijkheden. Ter ondersteuning wordt een aantal vragenlijsten afgenomen. Voor het vaststellen van uw maximale loopafstand en conditie doet u een test op de loopband. Dit onderzoek wordt gedurende de trainingsperiode regelmatig herhaald om het effect van de looptraining te bepalen. Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Verder bieden we aan:

Fysiofitheidsscan

De fysiofitheidsscan is een hulpmiddel om cliënten te adviseren en begeleiden bij het (weer) gaan bewegen voor gezondheid en fitheid. Doelgroep is de gezonde cliënt tussen 18 en 65 jaar. Door middel van verschillende testen wordt een indruk van de conditie van de cliënt verkregen. De uitkomst van de testen wordt vergeleken met normwaarden zodat een betrouwbare vergelijking te maken is. Verder kan er een gedegen trainingsprogramma/advies gemaakt worden.

 

Analyse (hard)looptechniek

Hardlopen is een blessure gevoelige sport. Trainingsopbouw en schoenen zijn meestal niet het probleem. Het probleem zit vaak in de rompbalans en looptechniek. We maken o.a. middels een filmpje een analyse van het looppatroon en leren aan de hand daarvan een goede looptechniek aan.

Revalidatie

Revalideren is het terugbrengen en herstellen van (blijvend) lichamelijk letsel of een functionele beperking, bijvoorbeeld na Total hip, Total knee en een blessure.

Ook bieden wij tijd contingente training voor mensen met langdurige pijnklachten, bijvoorbeeld bij artrose, fibromyalgie. Door uw conditie te verbeteren verbetert ook uw dagelijks functioneren.